Wat maakt onze technologie zo uniek?

 1. Met iFLUX samplers meten we tegelijk waterstromingssnelheid (‘waterflux’) én verontreinigingsvracht (‘polluentflux’) in het grondwater.

  De grote innovatie van iFLUX zit onder meer in de zelfontwikkelde, gevalideerde en gepatenteerde cartridges. iFLUX levert verschillende types cartridges:  Waterflux cartridge
  bevat een set van wateroplosbare tracers die onafhankelijk van elkaar uitlogen in functie van de grondwatersnelheid.

  Polluent cartridges
  bevatten sorbentia, specifiek voor het type te bemeten polluenten. Via adsorptie- en recoveryprocessen worden de polluentfluxen in het grondwater bepaald.

  Elk type van cartridge bevat een ander type sorbens. Volgende polluentcartridges zijn momenteel commercieel beschikbaar:
  • Vluchtige organische stoffen (VOCls, BTEX, PAKs, ...)
  • Nutriënten (nitraat, fosfaat, ammonium, ...)
  • Zware metalen (nikkel, zink, koper, ...)

  Ons huidige aanbod is in staat om 90% van de meest voorkomende verontreinigingen te capteren. In de toekomst wordt gewerkt aan nieuwe cartridges om ontbrekende parameters toe te voegen.

 2. Verschillende cartridges kunnen modulair samengebracht worden tot een iFLUX sampler, afhankelijk van de verschillende type polluenten en de verschillende dieptes waarop men wil meten. De iFLUX sampler met cartridges wordt voor een bepaalde periode - gaande van één week tot zes maanden - op de gewenste diepte in een bestaande peilbuis gebracht.
 3. De iFLUX cartridge is zo ontworpen dat ze nauw aansluit aan de peilbuis. De poreuze wand laat de vuilvracht direct in contact met de absorbentia. Door gericht metingen uit te voeren in verschillende peilbuizen krijg je een nauwkeurig beeld van de verplaatsingen over een volledig terrein.
 4. Na een bepaalde periode worden de iFLUX samplers opnieuw opgehaald en geanalyseerd door een erkend labo. Onze gevalideerde en gecertifieerde analyses leveren vervolgens betrouwbare flux data.

  De ruwe flux data worden door iFLUX geconverteerd in representatieve informatie, afhankelijk van verschillende omgevingsparameters (geologie, peilbuiskarakteristieken, ...). De geïnterpreteerde data geven een duidelijk beeld van de verspreidingsrisico's van de onderzochte componenten. Dankzij een heldere visuele presentatie weet je de snelheid van de verplaatsing en de concentratie.

Traditionele meettechnieken?


Traditionele concentratiemetingen nemen slechts een ‘snapshot’ van de ondergrondse situatie. Deze meting weerspiegelt uitsluitend de concentratie van een polluent op een bepaald tijdstip op een specifieke locatie.

Op basis van grondwaterstandsmetingen worden simulaties uitgevoerd om de verwachte grondwaterstroming in te schatten. Hierbij meet men dus de water- of polluentflux niet rechtstreeks. Deze werkwijze is allerminst nauwkeurig en zeker.

Fluxmetingen bieden daarentegen veel meer garanties op correctheid. Fluxmetingen geven zekerheid over welke vervuilende stoffen in de ondergrond zitten én hoe ze zich - met welke snelheid - naar welke richtingen verplaatsen.

Weten hoe iFLUX wordt toegepast in de praktijk?

Ontdek onze referentieprojecten