iFLUX versterkt de exclusieve samenwerking met labopartner SGS om gevalideerde analysepakketten op de iFLUX-cartridges toe te passen. Tijdens het Innovatiemandaat van oprichter Goedele Verreydt via het Agentschap Ondernemen ontstond er eerder al een geslaagde samenwerking met SGS als industriële copromotor. Daarom is het voor ons een voorrecht om verder nauw te kunnen samenwerken met wereldwijd een van de grootste spelers op het vlak van inspecties, analyses, certificaten en verificaties. SGS is zeer actief in het domein van milieumanagement. SGS profileert zich als innovatieve speler die meedenkt met zijn partners en klanten om de meest kwalitatieve resultaten te bekomen.

Als operationeel manager van het SGS-lab in ’s Gravenpolder is Rudi Herman de stuwende kracht achter de succesvolle validatie van de iFLUX-analysen. Met jaren ervaring en een uitgebreide set aan analysetechnieken, werkte Rudi en zijn team voor iedere component een specifieke flux-analysemethode uit. Dankzij een hechte samenwerking de afgelopen maanden zijn we erin geslaagd de gewenste analyseresultaten te behalen.

De volledige lijst van analysepakketten kan hieronder worden geraadpleegd.

Hier stopt het verhaal echter niet. iFLUX en SGS denken toekomstgericht en zijn momenteel al volop aan de gang met de validatie van enkele nieuwe emerging contaminants zoals PFOS/PFAS-analysen, cyaniden en pesticiden. Vanaf het moment dat we een specifieke nood voor een fluxanalyse detecteren in de markt, kunnen we nieuwe cartridges toevoegen aan ons iFLUX-pakket.

Bijlages

Afbeelding iFLUX versterkt samenwerking met SGS - bekijk hier de volledige lijst van fluxanalyses Afbeelding 1
Afbeelding iFLUX versterkt samenwerking met SGS - bekijk hier de volledige lijst van fluxanalyses Afbeelding 2