Achtergrond

Het Citychlor project werd uitgevoerd van 2009 tot 2013 door een partnerschap tussen overheden, onderzoeksinstellingen en steden. In totaal waren 9 partners uit Vlaanderen, Nederland, Frankrijk en Duitsland bij het project betrokken. In Vlaanderen waren dit, naast projectcoördinator OVAM, de steden Mortsel en Gent, in Nederland Bodem+ en de gemeente Utrecht. Frankrijk werd vertegenwoordigd door INERIS en ADEME. ITVA en de Landeshauptstadt Stuttgart namen deel voor Duitsland. Naast deze partners zijn ook beroepsfederaties, experts en saneringsfondsen betrokken in het project.

Uitdaging

Omwille van de specifieke fysico-chemische eigenschappen van gechloreerde solventen, zijn saneringen van dit type verontreiniging complexe en langdurige processen. Vaak is verontreiniging met deze componenten veroorzaakt door kleinschalige activiteiten als droogkuisbedrijfjes en drukkerijen waardoor sanering ook een socio-economische impact heeft. In het dichtbebouwde West-Europa liggen deze sites vaak midden in woonomgevingen Dit betekent dat de verontreiniging zich in veel gevallen onder bebouwing bevindt en daardoor moeilijk bereikbaar is.

Onze oplossing

We installeerden 16 flux samplers (met ieder 4 polluent cartridges en een waterflux cartridge) in verschillende peilbuizen ter hoogte van 2 bronlocaties in het centrum van Utrecht.

Het CityChlor telt momenteel nog steeds als hét referentieproject rond passieve staalname en alle documentatie is te bekomen op de website: http://rwsenvironment.eu/subjects/soil/projects/citychlor/ 

Het gedetailleerde eindrapport over de toegepaste fluxmetingen zit in bijlage.

Afbeelding Europees CityChlor project test meerwaarde passieve flux samplers in stedelijke omgeving Afbeelding 1
Afbeelding Europees CityChlor project test meerwaarde passieve flux samplers in stedelijke omgeving Afbeelding 2
Afbeelding Europees CityChlor project test meerwaarde passieve flux samplers in stedelijke omgeving Afbeelding 3
Afbeelding Europees CityChlor project test meerwaarde passieve flux samplers in stedelijke omgeving Afbeelding 4