Achtergrond

Dit dossier van beschrijvend bodemonderzoek ligt mee aan de basis van de huidige iFLUX technologie. Goedele kreeg tijdens haar doctoraat de unieke kans om de verontreinigingsproblematiek ter hoogte van deze site mee te karakteriseren en op te volgen . Hierbij werd voor het eerst de meerwaarde van fluxmetingen in de pluimzone onderzocht, daar waar het voordien enkel ingezet werd in de bronzone. De fluxresultaten zorgden voor bijkomende inzichten om de pluimverspreiding te beperken.

Uitdaging

De VOCl pluim, aangetroffen in de alluviale vlakte van de Seine, werd oorspronkelijk ingeschat op een lengte van 350m en een breedte van 250m. Sterke getijde effecten werden waargenomen in de nabijheid van de rivier. Bij opstart was er grote onduidelijkheid over de invloed hiervan.

Onze oplossing

In totaal installeerden we 50 flux samplers in 8 verschillende peilbuizen. De verkregen flux resultaten werden voor het eerst gevalideerd in een pluimzone en leverden nieuwe inzichten in de verontreinigingssituatie, complementair aan de traditionele bodem- en grondwaterconcentratiedata. Tijdens de flux meetcampagne werd vooral gefocust op perchloorethyleen, trichloorethyleen en de afbraakparameters cis&trans-1,2-dichloorethyleen en vinylchloride.

Het onderzoek en de validatie resulaten werden zorgvuldig uitgeschreven in een wetenschappelijk rapport.

Bijlages

Afbeelding Verspreiding van VOCl pluim in de richting nabijgelegen Seine rivier Afbeelding 1
Afbeelding Verspreiding van VOCl pluim in de richting nabijgelegen Seine rivier Afbeelding 2
Afbeelding Verspreiding van VOCl pluim in de richting nabijgelegen Seine rivier Afbeelding 3
Afbeelding Verspreiding van VOCl pluim in de richting nabijgelegen Seine rivier Afbeelding 4
Afbeelding Verspreiding van VOCl pluim in de richting nabijgelegen Seine rivier Afbeelding 5