Achtergrond

Het betreft een site van een chemisch bedrijf (actief sinds de 19de eeuw), gelegen aan de oever van de Schelde. Het bedrijf werd vroeger gebruikt voor de productie van teerolieproducten. Deze voormalige activiteiten hebben een complexe verontreiniging veroorzaakt in zowel bodem als grondwater, met  teer (nafthaleen), olie, BTEX, creosoten, ftalaten en fenolen in the kwaternaire laag (0 – 13 m –mv.).

Uitdaging

Wat is de mobiliteit van de verontreiniging? Wat is het verspreidingsrisico naar de Schelde toe? Wat is de totale polluentvracht richting de Schelde? Het getijdeneffect van de Schelde vormt ook een extra uitdaging in dit project.

Onze oplossing

BTEX and naftaleenfluxen werden door ons bemeten in 5 peilbuisclusters op verschillende dieptes. In totaal werden 30 iFLUX cartridges gedurende 6 weken in het grondwater gehangen en achtereenvolgens geanalyseerd. In parallel hieraan werd door Arcadis de naftaleenflux theoretisch bepaald op basis van geschatte Darcy waterstromingssnelheden en naftaleenconcentraties, bekomen via UV-ROST en HPT-sondering.

Afbeelding VOC-vracht vanuit een chemische site naar de Schelde toe Afbeelding 1
Afbeelding VOC-vracht vanuit een chemische site naar de Schelde toe Afbeelding 2
Afbeelding VOC-vracht vanuit een chemische site naar de Schelde toe Afbeelding 3
Afbeelding VOC-vracht vanuit een chemische site naar de Schelde toe Afbeelding 4
Afbeelding VOC-vracht vanuit een chemische site naar de Schelde toe Afbeelding 5
Afbeelding VOC-vracht vanuit een chemische site naar de Schelde toe Afbeelding 6